Nyheder:

Der er næppe noget i verden, som ikke en eller anden kan lave lidt dårligere og sælge lidt billigere, og folk der kun ser på prisen, er denne mands lovlydige offer. Det er uklogt at betale for meget, men det er værre at betale for lidt.Når De betaler for meget, er alt hvad De mister nogle penge - det er det hele. Når De betaler for lidt, så mister De sommetider alt, fordi det De køber, ikke var i stand til at gøre det, som det var købt til. Almindelig forretningsgang umuliggør at betale lidt og få meget - det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Hvis De accepterer det laveste tilbud, gør De vel i, at sikre Dem en skadereserve for den risiko De løber - og hvis De gør det, så har De jo alligevel råd til at betale for den bedre vare.

John Ruskin Engelsk forfatter, kunstkritiker og socialreformator i 1880erne  

Kontakt Crela Kommuniaktion for et tilbud - det er i hvert fald gratis!

Nogle af vores kunder

© 2021 Crela Kommunikation. Webdesign af rosenloeve.